Aanpassing duurzaamheidspremie per 3 juli 2014

Bent u woningeigenaar met interesse voor het isoleren van de woning? De duurzaamheidspremie in...

Clusters presenteren zich tijdens informatieavond bij De Citadel

Op 15 oktober 2013 hebben drie clusters zich gepresenteerd tijdens een informatieavond bij De...
  • Duurzame energieopwekking en energiebesparing, subsidie
  • Aanpassing duurzaamheidspremie per 3 juli 2014
  • Clusters presenteren zich tijdens informatieavond bij De Citadel
Previous
Volgende
zonnepaneel-op-dak.jpg

thuisbesparen

Zakelijkbesparen

Duurzame energieopwekking en energiebesparing, subsidie

Afdrukken
  1. De ambitie van het programma Nieuwe Energie Overijssel is het aandeel nieuwe energie te vergroten naar 20% in 2020. Op grond van deze subsidieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing.

De provincie kan subsidie verstrekken voor:

1. investeringen gericht op gebouwgebonden energiebesparing;

2. investeringen gericht op energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-enerige, bodemenergie of waterenergie;

3. investeringen gericht op energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker;

4. investeringen gericht op de optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt;

5. investeringen gericht op zonne-energie in combinatie met tenminste één van de investeringen zoals onder punt 1-4 genoemd.

De indientermijn start op 3 februari 2014 en de aanvraag moet ontvangen zijn uiterlijk op 31 maart 2014 voor 19.00 uur.

Voor meer informatie zie www.overijssel.nl.

volg ons via twitter
Samenwerken aan duurzame energie

Besparen heb je zelf in de hand

Helpdesk: 0548 - 854 879 (van 09:00 tot 12:00 uur) of via info@energiebesparenRijssen-Holten.nl